3e ronde: 14.25 – 15.25

1. Ronde tafel over open data en big data
Jaap Haenen (Lid directieraad/CIO Eindhoven), Gaby Sadowsky (strategisch adviseur Eindhoven) & Ger Baron (Chief Technology Officer Amsterdam)

In de gemeenten Eindhoven en Amsterdam zijn we al een paar jaar aan de slag met open data. Door gewoon te doen, zijn we gekomen waar we nu zijn. Kleine stapjes, soms hobbels op de weg, maar ook een mooi avontuur wat we samen met de stad zijn aangegaan.
Wij zijn benieuwd naar uw verhaal, vanuit uw gemeente. Speelt open data al een rol en zo ja welke? Waar loopt u tegen aan? Waar bent u trots op?

In deze ronde tafel gaan we met elkaar aan de slag, elkaar leren kennen en vooral begrijpen hoe we met elkaar over open data denken. Wij willen graag onze kennis met u delen, niet door een presentatie te geven, maar door open te zijn.

 

2. Workshop interne dienstverlening, integraliteit en de helpdesk
Erna Hagen (teammanager Servicepunt Apeldoorn)
Hoe ver kun je gaan met het verweven van verschillende vakgebieden in een intern KCC ? Waar ligt voor generalisten de grens van de vragen die zij kunnen beantwoorden over zowel ICT, HRM als Facilitaire ondersteuning?

Al ruim 2 jaar is het  Apeldoornse Servicepunt  in ontwikkeling om zoveel mogelijk te integreren in de verschillende vakgebieden. Het inrichten van een multichannel KCC voor de interne gebruikers is één van de speerpunten. Hoe tevreden zijn de gebruikers over de geboden dienstverlening ? Het Apeldoornse Servicepunt deelt graag zijn ervaringen,  kansen en knelpunten.

 

3. Optimaliseren van financiële processen
George Steltman (Directeur Financiën Rotterdamse Service Organisatie)

De Rotterdamse visie op het optimaliseren van financiële processen is dat de maatschappij efficiency en effectiviteit van besteding van middelen afdwingt door transparantie ondersteund door techniek (zie ook: (http://nos.nl/artikel/2060813-boekhouding-gemeenten-nu-in-te-zien-via-internet.html).
Opdracht voor het financiële domein in Rotterdam is sinds 2012: beter en goedkoper. Daartoe is sinds dat jaar een ontwikkeltraject gestart waarin we centraliseren (van 17 dienstadministraties naar één concernadministratie in Oracle en 40 businessmodellen), structureren, standaardiseren en optimaliseren. Dat is een grote, complexe politieke omgeving als Rotterdam een bijzondere opgave: een begroting ruim € 4 miljard, 12.000 leveranciers, 150.000 inkomende facturen inkomend op jaarbasis. Hoe organiseer je een dergelijke optimalisatie? Welke lessen hebben wij geleerd waar andere gemeenten iets aan kunnen hebben? De ketenbenadering, praktische voorbeelden van wat er per deelproces speelde en waar we tegen aan zijn gelopen, KPI’s, werken met inkooporders en prestatieverklaringen, leiderschapsvraagstukken en het versterken van de samenwerking in het concern zullen onder andere aan de orde komen.

 

4. Zaakgericht werken: technisch op orde en nu de mensen nog!
Debby Gillet (Projectleider zaakgericht werken/Dimpact Emmen)
Debby Gillet is projectleider zaakgericht werken en Dimpact implementatiecoördinator bij de gemeente Emmen. Eind 2014 is de hele Emmense organisatie met een big bang overgestapt op zaakgericht werken met de eSuite van Dimpact (leverancier Atos). Te beginnen met de inkomende post. Emmen staat nu voor de uitdaging om zaakgericht werken een paar stappen verder te brengen. Daarbij komen zaken als sturing en eigenaarschap, procesoptimalisatie, uitfasering van applicaties of noodzakelijke koppelingen en kanaalsturing  aan de orde. Maar hoe neem je de mensen nou mee? Emmen heeft daar ideeën over maar is ook benieuwd naar tips en ervaringen van anderen.

 

5. De toekomst van shared services organisaties in de publieke sector
Arne Geensen (director EY Public Advisory) en Eric Ossel (directeur SSC Servicepunt71)
De afgelopen jaren zijn vele shared service organisaties voor bedrijfsvoering in het publieke domein gestart. Na een aantal jaren van bouwen en verbeteren vlakt de bestaande groeicurve af en komt de vraag: wat wordt de richting voor de volgende groeicurve.
In hoeverre vragen de ontwikkelingen in de primaire processen en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering om radicale aanpassingen of om stap voor stap door-ontwikkelen?
Hoe gaat de bedrijfsvoering zich ontwikkelen? Welke leiderschapsstijl is nodig als bedrijfsvoeringsdirecteur /SSC-directeur om leiding te geven aan deze veranderopgaven?
EY heeft afgelopen periode gesprekken gevoerd met vele bedrijfsvoeringsdirecteuren/ SSC-directeuren van 100.000+ gemeenten om antwoorden op deze vragen te vinden.
Dit heeft interessante uitkomsten opgeleverd en voldoende input voor een inspirerend gesprek over de toekomst van de SSC’s en de rol van de leiding daarin.