Lezingen en workshops

Wilt u binnen uw organisatie of samenwerkingsverband meer weten of shared services (en andere mogelijkheden om samenwerking vorm te geven) dan kunnen mensen van het Platform en andere ervaringsdeskundigen bij u een lezing of workshop verzorgen.

Voorbeelden van lezingen en workshops die regelmatig worden gegeven:

  • Waarom aan de slag met shared services? Als je ermee begint wat is dan de beste keuze?
    • Inkoop
    • ICT
    • Administraties
  • Succes en faalfactoren bij shared services
  • Draagvlak en vertrouwen bij samenwerking
  • Juridische vraagstukken bij samenwerking: Wgr of ?

Vanuit het Platform SSO geeft Henriëtte van den Heuvel lezingen, workshops, leidt zij discussies en treedt ze op als dagvoorzitter. Naast de meer algemene strategische en governance vraagstukken is zij gespecialiseerd in de menselijke factor. Zij ontwikkelde ondermeer de “onder tafel/boven tafel’ workshops waar gemeenten met elkaar verkennen welke vaak onuitgesproken factoren de samenwerking ondersteunen en bedreigen. Naast haar werk voor het Platform SSO is zij ook werkzaam is als psycholoog en als coach-consultant voor samenwerkingsvragen en begeleidt zij intervisiebijeenkomsten van wethouders rond het thema samenwerking.

Afhankelijk van de vraag worden bij het geven van workshops samengewerkt met experts en ervaringsdeskundigen, zoals juristen, informatiemanagers, kwartier.makers en directeuren van shared service organisaties.

 

Landelijke bijeenkomsten

Vanuit het Platform worden ook landelijke bijeenkomsten georganiseerd over intergemeentelijke samenwerking in het algemeen en shared services in het bijzonder.

Werkconferentie SSC/bedrijfsvoering

In opdracht van het Platform van Directeuren Shared Services organiseert het Platform SSO de afgelopen vier jaar de jaarlijkse werkconferentie shared services voor en door gemeenten waar rond de 150 gemeentemensen aan deelnemen.

Markt van Vraag en Antwoord

Op initiatief van het Platform is drie achteropeenvolgende jaren een landelijk congres over intergemeentelijke samenwerking georganiseerd waar de vragen van de gemeenten centraal stonden. In 2009, 2010 en 2011 werd deze zogenaamde Markt van Vraag en Antwoord georganiseerd in opdracht van BZK, en in samenwerking met zowel BZK als VNG.