Werkconferentie 2019

Dit jaar is de Werkconferentie op woensdag 9 oktober bij het eerste intergemeentelijke SSC van Nederland: Servicecentrum Drechtsteden. Zoals elk jaar wordt de Werkconferentie SSC/Bedrijfsvoering georganiseerd in opdracht van de het landelijk directeurennetwerk van de 100.000+ gemeenten. Het netwerk bestaat uit directeuren van (inter)gemeentelijke SSC’s, directeuren bedrijfsvoering en concerndirecteuren die de portefeuille bedrijfsvoering in portefeuille hebben.

De focus is op bedrijfsvoering, en het doel is op kennis en ervaringen te delen. De eerste werkconferentie, in 2009 was in Rotterdam, en vervolgens is steeds één van de deelnemende gemeenten de gastheer. Dit jaar is het het Servicecentrum Drechtsteden, waar de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd voor de onderstaande gemeenten:

De voorbereiding van de Werkconferenties is in handen van Henriëtte van den Heuvel van het Platform Shared Services bij de Overheid. Elk jaar maakt ze een ronde langs de directeuren om te horen wat er speelt en wat de mensen willen brengen en halen op de conferentie. Op deze wijze komt een programma tot stand van, voor en door de directeuren en hun collega’s zelf.

Aanmelding is niet meer mogelijk