1e ronde: 11.30-12.30

1. Ronde tafel met (startende) intergemeentelijke SSC’s
Eric Ossel (directeur Servicepunt71), Marc Bezemer (directeur Meerinzicht) & Ward van Miltenburg (directeur bedrijfsvoering Venlo)
Doelgroep: gemeenten die bezig zijn met een intergemeentelijk SSC

In het gesprek aan deze tafel zal worden ingegaan op het opzetten, inrichten en door-ontwikkelen van intergemeentelijke SSC’s. In het bijzonder gaat het om de vragen en dilemma’s die hierbij vaak naar voren komen en om oplossingen vragen. Onder andere aan de hand van de ervaringen en lessen/leringen van een aantal intergemeentelijke SSC’s die al een aantal jaren bestaan zal een inleiding verzorgd worden. Het is vooral de bedoeling dat uw vragen aan de orde komen. Deelnemers aan deze tafel die bepaalde vragen aan de orde willen stellen worden dan ook uitgenodigd om deze vooraf te laten weten, zodat daar specifiek op kan worden ingegaan.

 

2Ronde tafel over balans operational excellence – customer intimacy
Enno Soeren (directeur Shared Service Center Maastricht)

In de gemeentelijke bedrijfsvoering streven we naar efficiency, met methoden als lean management, en naar klanttevredenheid. Tracey en Wiersema spreken in dit verband over waarde disciplines, en de noodzaak om als organisatie te bepalen wat prevaleert: operational excellence of customer intimacy.
Operational excellence is gericht op het bieden van betrouwbare producten tegen concurrerende prijzen en betekent voor de organisatie een focus op een beperkte productportfolio die zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk aangeboden wordt, tegen minimale kosten (standaardisatie). Prevaleert customer intimacy dan stem je de producten en diensten vergaand af de specifieke problematiek van je afnemers en richt je je als bedrijfsvoering op het optimaliseren van de waardetoevoeging van de afnemers (maatwerk). Wat weegt het zwaarst bij u? En wat betekent dat concreet voor uw aanbod? En wie is binnen de gemeente eigenlijk de “klant”: de opdrachtgever of de afnemers?

 

3. Ontwikkelingen in de stad, samenwerking in de triple helix
Jaap Haenen (Lid directieraad/CIO Eindhoven) & Theo Hopman (directeur servicebedrijf Breda)

Onder invloed van de veranderende samenleving is er sprake van een verschuiving in rol en taakopvatting van de overheid. Van een sterk sturende overheid veranderen wij naar een overheid die mogelijk maakt. Hierbij horen nieuwe gespreks- en samenwerkingspartners uit de markt en maatschappij waarmee wij samen invulling geven aan de opgave in de stad.
Dit betekent ook een verandering in de rol van dienstverlenende sectoren. We gaan directer de verbinding aan met partners in de stad, we experimenteren en zoeken innovatieve projecten waar wij ons aan kunnen verbinden. Faciliterend, niet sturend.
In dit ronde tafel gesprek gaan we met u in gesprek over wat deze veranderende rol voor uw gemeente en de bedrijfsvoering betekent en wat voor mooie initiatieven hierdoor ontstaan zijn op dit gebied.

 

4. Workshop: de organisatie van de toekomst
Hans Langeveld
& Martine Bastiaansen (adjunct-directeur en beleidsstrateeg Deventer)

uitkijkVangnet voor de samenleving? Scheidsrechter tussen het collectief en het individuele belang? Of in dit digitale tijdperk eigenlijk steeds meer overbodig? De gemeente Deventer verkende met een vijftal scenario’s de toekomst van de gemeentelijke organisatie. Hans en Martine nemen je, na een korte inleiding op de relevante trends, mee in deze Deventer toekomstscenario’s. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over vragen als:

  • Hoe bouw je een toekomstbestendige organisatie?
  • Wat past daar aan inrichting bij? Of beter nog: aan organisatieprincipes?
  • En wat betekent dit voor bedrijfsvoering?

Wat Deventer betreft is de tijd van ‘one size fits all’ voorbij: verwacht dus geen pasklare antwoorden! Maar wel: een stevige pitch, gevolgd door – wat ons betreft – een geanimeerde discussie!

 

5. Dienstverlening van klanten naar participanten
Harry Jacobs
(Teamleider Ede)

Niets is zo veranderlijk als de wereld om ons heen. Politieke invloeden, een veranderende maatschappij en een organisatie die zich daar constant op aan moet passen. De doelstellingen van het KCC zijn altijd hetzelfde gebleven: de informatievoorziening optimaliseren zodanig dat de burger zonder begeleiding zijn antwoord vindt. Aantonen wat de burger vraagt en niet wat de organisatie dicteert. Van buiten naar binnen. Bij elk klantcontact nemen we de burger “aan de hand mee de organisatie in”, de klantreis met de klant als vertrekpunt. Meer dan ooit tevoren zoeken we nu die aansluiting in de organisatie. De gedachte “van buiten naar binnen” zal uitgedragen moeten worden van binnen naar buiten! In al onze werkzaamheden staat onze klant voorop, waarbij we als gemeente ook zullen zeggen “dat doen we niet”. De overheid trekt zich terug, en de zelfredzaamheid van de burger wordt vergroot, het is niet meer zorgen voor maar zorgen dat en zorgen met.