Workshops werkconferentie 2022

Ronde 14.40-15.30

Staan dagelijkse prioriteiten de vernieuwing in de weg?
Bedrijfsvoering gaat niet meer alleen om het ondersteunen van het primair proces, de zogeheten stafafdelingen die tegen zo laag mogelijke kosten een zo goed mogelijke kwaliteit moeten bieden. De bedrijfsvoering anno 2022 betreft de bedrijfsvoering van de organisatie als geheel en is een essentieel onderdeel geworden van het primair proces. Dit is het duidelijkst zichtbaar bij de digitale transformatie: data in digitale systemen vormen de basis voor besluitvorming. Doordat de eisen en wensen complexer, dynamischer en veeleisender zijn geworden wordt de bedrijfsvoering strategischer. Vernieuwing van bedrijfsvoering is noodzakelijk.
Daarnaast wordt bedrijfsvoering geconfronteerd met urgente vragen van vandaag en een backlog van projecten om de huidige bedrijfsvoering in de lucht te houden.
Hoe en waarop prioriteer je, gegeven de vraagstukken van nu tegen de achtergrond van wat ook op termijn wenselijk is?
Voorbereiding door de strategen uit het strategenoverleg: Hans Huisman Haarlem (voortouw), Tine Bardoel, Leiden, Jeroen van der Ven, Haarlemmermeer, Paulien Brinkman, Deventer, Ilona Verheul, Duoplus, samen metFrans Jorna, directeur Apeldoorn

SAMEN ORGANISEREN om sterker te staan op de arbeidsmarkt
Rondetafelgesprek

Hoe kunnen we als gemeenten meer samen optrekken in plaats van met elkaar te concurreren. Wat zijn de mogelijkheden, met andere overheden, kennisinstituten?
Gesprek o.l.v. Audrey Cremer, directeur Haarlemmermeer 

Diversiteit en inclusie: ‘Ken jij je bias?’
Diversiteit en inclusie zijn abstracte termen. Wat bedoelen we er precies mee? Hoe zet je concrete stappen richting een meer diverse en inclusieve organisatie? Daarover gaan we in deze workshop graag in gesprek. Dat doen we onder andere aan de hand van onze ervaring met het objectiveren van ons selectieproces. Zowel de successen als de dilemma’s komen aan bod!
Froukje Boot en Jolanda Breuer, resp. HR-adviseur en directeur externe en interne dienstverlening Eindhoven

Contract- en leveranciersmanagement ICT
In deze workshop wordt in het kort geschetst hoe contract- en leveranciersmanagement bij het SSC Leeuwarden en het SSC Ons is vormgegeven en wat de ervaringen zijn. Zij illustreren dit aan de hand van twee recente cases met grote software leveranciers (waar eigenlijk alle gemeenten wel mee te maken hebben). Hoe hebben ze dit aangepakt en tot welke resultaten heeft dit geleid? Er is vooral veel ruimte om in de workshop ervaringen van deelnemers met elkaar te bespreken.
Harm Brink, directeur gemeente Leeuwarden, Vincent Siegmund en Eric Foppen, resp. directeur en senior contractmanager ICT bij SSC ONS

Tour door de Lochal
Gedurende drie kwartier neemt een gids jullie mee en vertelt over Bibliotheek Nieuwe Stijl met zijn verschillende labs, de architectuur en geschiedenis van de LocHal. Dit sterk staaltje architectuur heeft een rijk verleden. De verhalen van oud-NS-medewerkers, die de bibliotheek heeft verzameld, brengen de historie tot leven tijdens de privé rondleidingen door onze gidsen. Ontdek ook wat deze 11.000 vierkante meters vandaag de dag voor jou in petto hebben.

Ronde 15.40-16.30

Vernieuwing P&C: Waardegedreven begroten en verantwoorden
In Utrecht wordt de Planning en Control cyclus opgave gericht ingericht. Hiermee wordt ook de beleidscyclus versterkt en meer voorspelbaar gemaakt.
Annemarie Koolenbrander, Utrecht
Strategische personeelsplanningjuist nu!
I
n deze workshop lichten we kort toe hoe wij in Breda (en Enschede) Strategische personeelsplanning inzetten om meer inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige personeelsbestand. Op deze manier krijgen we beeld bij de interventies die nodig zijn op medewerkersniveau en grotere thema’s.
Laat je na onze toelichting uitdagen om samen in gesprek te gaan over inzicht, binden, boeien, branding, capaciteitsplanning en andere initiatieven!
Inke Boomaars & Judith Quirijnen, HR-adviseurs Breda
SAMEN ORGANISEREN Common Ground
Hoe organiseren we ons gezamenlijk in relatie tot Common Ground? Het vergt een gemeenschappelijke ambitie om te komen tot een werkelijke transformatie. Wat willen we bereiken, en hoe gaan we zorgen dat er gebeurt wat wij willen? 
Jack Lenting, directeur Dimpact en Frans Jorna, directeur Apeldoorn 
De bestuurlijke weg van scenario’s Transparantie naar de realiteit van invoeren van de WOO
De ambitie die een overheidsorganisatie heeft op het terrein van transparantie zou gekoppeld moeten zijn aan de middelen die zij overheeft om de informatiehuishouding op orde te krijgen.
De praktijk is weerbarstiger. Hoe gaat de gemeente Rotterdam daarmee om? 
Dominique Boelen, manager Procesmanagement Beheer Informatiehuishouding en Brigit de Klerk, programmamanager Rotterdam Transparant, lichten dat toe en gaan graag in gesprek met de aanwezigen.
Klantgedreven dienstverlening: het nieuwe van binnen naar buiten kijken! 
Hoe zorg je ervoor dat de interne organisatie zo is ingericht dat de dienstverlening écht verbetert!Door het inrichten van Omnichannel Dienstverlening en het ontwikkelen van een Integraal klantbeeld zorg je voor een transparante en efficiënte dienstverlening die uiteindelijk bijdraagt aan een betrouwbare overheid.  Marjon van der Maat vertelt over de Visie op Klantgedreven Dienstverlening van de Gemeente Tilburg, de technische, organisatorisch en juridische uitdagingen en wat het uiteindelijk oplevert. Voor uw organisatie en uiteraard vooral voor de klant! 
Marjon van der Maat, afdelingshoofd Dienstverlening Tilburg
Tour door de Lochal
Gedurende drie kwartier neemt een gids jullie mee en vertelt over Bibliotheek Nieuwe Stijl met zijn verschillende labs, de architectuur en geschiedenis van de LocHal. Dit sterk staaltje architectuur heeft een rijk verleden. De verhalen van oud-NS-medewerkers, die de bibliotheek heeft verzameld, brengen de historie tot leven tijdens de privé rondleidingen door onze gidsen. Ontdek ook wat deze 11.000 vierkante meters vandaag de dag voor jou in petto hebben.

Aanmelden via deze link