Aanmelden workshops werkconferentie Apeldoorn

Klik op “Meer info” voor een voor een uitgebreide beschrijving.

14:35 – 15:30
Ronde #1

Toekomst van de bedrijfsvoering: Wat betekent het werken aan opgaven en hoe kan de bedrijfsvoering daarop meebewegen?

Meer info 

Klimaatneutraal in 2023

Meer info

Strategische partnerschappen RPA-Robotisering

Meer info

Wet open overheid: kansen en uitdagingen

Meer info

Wendbaar begroten en wendbaar bezuinigen

Meer info

Wissel

14:35 – 15:30
Ronde #2

Hoe ziet de toekomst van de bedrijfs-voering er uit? En hoe organiseren we dat?

Meer info

Duurzaamheid: Living Lab Scheveningen

Meer info

AI: Wat gaat het betekenen voor de lokale overheid?

Meer info

Ethische vraagstukken en IT: waardegedreven digitaliseren.

Meer info