Presentaties workshops 2021

De beschikbare presentaties die zijn gegeven in de workshops van de Werkconferentie bedrijfsvoering zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

Overzicht van de workshops

Eerste ronde 13.45 – 14.45

1.1 

Ontwikkelingen in samenwerking en governance: Een gesprek met Servicepunt71, Shared Service Centrum Ons en Servicecentrum Drechtsteden.

Katinka Kensen, directeur Servicepunt 71, Vincent Siegmund, directeur ONS, en Ruud Goijarts directeur SCD Drechtsteden.

De ene organisatie ontwikkelt zich omdat er nieuwe gemeenten toetreden, de andere organisaties zijn in transitie omdat de bedrijfsvoeringstaken juist weer terug gaan naar de gemeenten.  Katinka, Vincent en Ruud nemen ons mee in de ontwikkelingen bij hun organisaties en in de aanleiding voor deze tegengestelde bewegingen.  Waarin verschilt de governance en wat hebben ze gemeen? Welke leerpunten zien zij daarbij in hun regio? Wat willen ze elkaar en anderen meegeven?

1.2 
Visie op bedrijfsvoering: hoe naar een mensgerichte en wendbare bedrijfsvoering?

Tom Merkx en Rob Haans, afdelingshoofd en strateeg Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil naar een meer wendbare, mensgerichte en opgavegerichte bedrijfsvoering. Wat betekent dit? Welke inrichtingsprincipes zouden daarvoor doorgevoerd moeten worden in de wijze waarop we bedrijfsmiddelen als geld, mensen, huisvesting, informatie en ICT inzetten? Welke waarden laten we prevaleren, hoeveel ruimte laat je aan onderdelen van de organisatie zelf? In workshopverband word je meegenomen in de Nijmeegse visie op bedrijfsvoering en voeren we gesprekken over deze principes aan de hand van voorbeelden en stellingen.

1.3 

Outsourcing – lessons learned

Saskia Gerritsen, concerndirecteur Groningen

De gemeente Groningen heeft in 2018, na een zeer zorgvuldige aanbestedingsprocedure, een groot deel van haar ICT-ondersteuning op de markt gezet en vanaf dat moment loopt er een transitie die veel langer duurt dan was voorzien. In dit complexe proces hebben we veel geleerd en zijn we gaandeweg tot nieuwe inzichten gekomen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in – of wil leren van de ervaringen van een andere gemeente besteden we in deze workshop aandacht aan ‘the lessons learned’.

Tweede ronde 14.30 – 15.15

2.1
Leiderschap en sturingsstrategieën

Evert Peereboom, directeur bedrijfsvoering Utrecht en Frans Jorna, directeur bedrijfsvoering Apeldoorn

Utrecht en Apeldoorn hebben de afgelopen jaren allebei de stap gezet naar een netwerkorganisatie waarin kernwaarden, werken vanuit opgaven, eigenaarschap in de organisatie en een activiteitengerichte benadering van werken. In hun bijdrage gaan Evert Peereboom (Utrecht) en Frans Jorna (Apeldoorn) in op de impact die het werken vanuit huis in het afgelopen jaar heeft gehad op de ontwikkeling van de organisatie, de visie op werken en op leiderschapsontwikkeling.

2.2
Wijk aan Zet

Ingrid Koenraats, Rotterdam

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 krijgen Rotterdammers meer zeggenschap over hun eigen wijk. In Rotterdam bouwen we de komende maanden aan een nieuwe wijkdemocratie waarin Rotterdammers kunnen meebeslissen over welke vraagstukken in hun wijk op welke wijze worden aangepakt. Zo benutten we beter de denk- en doekracht die destad en haar inwoners typeert. De wijkbewoners zijn aan zet en de lokale overheid is zichtbaar en benaderbaar. Wat zijn de uitdagingen voor de organisatie om de nieuwe wijkdemocratie te laten functioneren? En wat betekent dit voor de interne dienstverlening? 

2.3
Datagedreven werken: van visie naar uitvoering

Laura Klomp, projectleider datagedreven werken Tilburg, en Dennis Honcoop, manager fiscaal/P&C/Business Intelligence Haarlemmermeer

Datagedreven werken, ook voor gemeenten biedt dit nieuwe mogelijkheden. Gemeenten Tilburg en Haarlemmermeer nemen ons mee hoe zij omgaan met deze nieuwe manier van werken. Wat komt er allemaal bij kijken om een organisatie datagedreven te laten werken? Wat moet je vooral wel doen, maar ook wat moet je vooral niet doen. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe werkwijze echt omarmd wordt en voor blijvende verandering zorgt. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de eigen organisatie nemen ze ons mee in hun reis. Houd de smartphone bij de hand, want het wordt een interactieve sessie!