Seminar ICT-Samenwerking

Thema ‘Doorontwikkelen ICT-samenwerking – welke kant willen we op?’

 

27 juni 12:30 – 17:00 Zeist

 

Vanaf de eerste intergemeentelijke ICT-samenwerking in Friesland  (ISZF) in 2004 is er een gestage toename te zien in Nederland. Het neemt verschillende vormen aan: ICT shared services, levering van diensten vanuit een centrumgemeente of ICT als onderdeel van bredere shared services zoals in de Drechtsteden of Servicepoint71.  In 2011 is het KING programma ‘Slim Samenwerken’ intergemeentelijke ICT samenwerkingen neergezet als dé Haarlemmerolie voor alle ICT vraagstukken. Inmiddels zijn we bijna 15 jaar verder en kunnen we in ieder geval concluderen dat samenwerken op ICT gebied niet bepaald makkelijk gaat. Er zijn mooie successen geboekt maar vele samenwerkingen kennen hun hobbels en enkele samenwerkingen zijn inmiddels weer beëindigd. We zien ook dat andere ontwikkelen zoals Cloud toepassingen en outsourcing de kijk op samenwerken veranderd.

Deze middag vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Wat zijn cruciale succesfactoren? Wat zijn mogelijkheden om niet alleen op automatisering maar ook op informatisering beter samen te werken of ben je eigenlijk niet beter af als je automatisering naar de markt brengt? Welke toekomstperspectieven (zoals Common Ground) spelen een rol in de verdere ontwikkeling van intergemeentelijke samenwerkingen?

 

PROGRAMMA

12:30:  Inlooplunch
13:00 Opening door dagvoorzitter Almar Wimer Siebenga, fac. directeur samenwerking bevolkingsonderzoeken
13:10 BZK onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking,
over governance, vertrouwen en falen in de uitvoering
Henriëtte van den Heuvel, directeur Platform Shared Services bij de Overheid
13:30 Praktijkcase:
Samenwerken en
herindelen van een GR naar een
nieuwe gemeente
Paul Kalisvaart, directeur ISHW, Hoekse Waard
14:00 Praktijkcase:
Samenwerken en
doorontwikkelen; werken vanuit een centrumgemeente concept
Willem Zwijgers, directeur Equalit
14:30 Pauze
15:00 Praktijkcase:
Niet samenwerken maar outsourcen
Remco Schilderink, CIO Almere
15.30 Common Ground: een nieuw perspectief Raymond Alexander, Hoofd ICT Den Bosch en initiatiefnemer Common Ground
16:00 Discussie ‘Hoe nu verder?’ o.l.v. Jos Smits, professional partner M&I en mede initiatiefnemer Common Ground
16:30 Afsluiting en Netwerkborrel Almar Wimer Siebenga

 

AANMELDEN

De kosten voor dit seminar bedragen € 90,- U kunt u zich hieronder aanmelden:

  Uw naam

  Uw email

  Uw organisatie

  Welke vraag zou u op de bijeenkomst graag beantwoord zien?

   

  De middag is georganiseerd door Henriëtte van den Heuvel, Jos Smits en Almar Wimer Siebenga, vanuit onze professionele belangstelling en betrokkenheid bij de ontwikkeling van een krachtige ICT-infrastructuur.

  Drs Jos Smits, Professional Partner M&I/Partners

  Jos is een ervaren adviseur op directieniveau in de lokale overheid. Hij is betrokken bij diverse intergemeentelijke samenwerkingen. Zo heeft hij de haalbaarheidsstudies ICT-samenwerking uitgevoerd, bestaande samenwerkingen doorgelicht en geadviseerd bij ontvlechtingen. Jos is auteur van de VNG-publicatie over de kosten en baten van ICT-samenwerking en publiceert regelmatig over dit onderwerp.

  Dr Henriétte van den Heuvel, Directeur Platform Shared Services bij de Overheid

  Henriëtte ondersteunt gemeentelijke ICT-samenwerkingsverbanden en doet onderzoek voor het Ministerie van BZK en de VNG. Haar laatste publicatie was “Succes- en faalfactoren in intergemeentelijke samenwerking in de bedrijfsvoering”. Het liefst zet zij zich in voor het verbeteren van de governance in de praktijk van alledag, met de mensen om wie het gaat.

  Hiernaaast is zij de spil van het Platform Shared Service bij de Overheid en secretaris van het directeurennetwerk SSC/bedrijfsvoering van de 100.000+ gemeenten.

   

  Almar Wimer Siebenga

  Almar Wimer ontwikkelt organisaties voor samenwerking. Regelmatig wordt hij gevraagd zijn visie, kennis en ervaringen bij andere initiatieven in te brengen. Hij heeft passie voor de ontwikkeling van organisaties, medewerkers en processen en het verbinden van mensen, organisaties en netwerken om een gezamenlijk doel te realiseren. Dat doe hij het liefst vanuit de rol van (interim) ma- nager en adviseur vanuit een bedrijfskundig en ICT- perspectief.