Over het Platform

Het Platform Shared Services bij de Overheid is sinds 2005 het expertisecentrum op het terrein van shared services bedrijfsvoering. Het platform is publiek gestart door InAxis, het vroegere innovatiecentrum van BZK. In 2008 nam Henriëtte van den Heuvel het Platform over. Zij heeft het ontwikkeld naar een netwerkorganisatie met partners binnen en buiten de overheid.

Er wordt geen subsidie ontvangen voor het platform. Het wordt gefinancierd door de opdrachten die Henriëtte vanuit het Platform uitvoert. Het gaat om opdrachten voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, BZK, VNG, en het Directeurennetwerk SSC/Bedrijfsvoering.  Zij doet dit omdat zij gelooft in het behoud van het platform als plaats om kennis te delen,  kennis te ontwikkelen, en van elkaar te leren.

Netwerk

Naast de samenwerking met vele experts en ervaringsdeskundigen van binnen en buiten de overheid bestaat het netwerk uit:

Het Directeurennetwerk SSC/Bedrijfsvoering      

In 2011 is door de toenmalige voorzitter Henriette van den Heuvel gevraagd te participeren in het Directeurennetwerk Shared Services/Bedrijfsvoering. In eerste instantie omdat zij kennis en ervaring kon inbrengen en verspreiden via dit Platform. Ook organiseert zij sinds 2011 de jaarlijkse werkconferentie. Zij is sinds 2015 secretaris van het directeurennetwerk.

Abonnees op de Nieuwsbrief     

Rond de 1500 mensen vanuit overheden en bedrijfsleven zijn sinds 2004 geabonneerd op de Nieuwsbrief van het Platform Shared Services bij de Overheid

Linkedin groep           

Vanaf 2010 is er bovendien een Linkedin groep actief van het Platform Shared Services bij de Overheid met rond de 800 leden. Deze is gestart omdat er ook behoefte was meer actief informatie te delen.

Henriëtte van den Heuvel

Meer informatie over het werk van Henriëtte van den Heuvel vindt u op deze site en tevens op haar eigen site. Hier staat informatie over haar werk op bijvoorbeeld het gebied van ssc’s in de bedrijfsvoering, governance en samenwerking in gemeenschappelijke regelingen. Ook werkt zij als  coach en begeleider van intervisie en verandertrajecten.