Workshops & Presentaties werkconferentie 2020

WERKCONFERENTIE SSC/BEDRIJSFVOERING 100.000+ 28 oktober 2020
Koersbepaling in een stroomversnelling. Andere tijden, ander leiderschap, andere bedrijfsvoering

14.00 Openingslezing van Paul van Ass: de psychologie van online werken


15.00 – 15.45 1e Workshopronde

1. Governance en doorontwikkeling intergemeentelijke SSC’s
Ruud Goijarts, directeur SCD Drechtsteden ((Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam) & Vincent Siegmund, directeur ONS (Zwolle, Kampen, Provincie Overijssel, Westerfeld, Dalfsen)

2. Herijking toekomstgericht werken
Lorraine Cornet, adviseur en Ton Steenhuis, manager Deventer & Ina Bakker, manager Groningen

3. Impact van digitalisering op de bedrijfsvoering
Dabbert Doornbosch, concernstrateeg informatie/plv. directeur informatie en ICT (plv. CIO) Den Haag


4. Masterclass Veranderkunde in en na coronatijd
Anita Olsthoorn, manager Rotterdam5. Coronadashboard
Annette Jutte, concern informatie strateeg, DOWR (Deventer, Olst Wijhe, Raalte)

6. Vinger aan de pols: Meten en aanpakken in coronatijd
Suzanne van Oers, P&O beleidsadviseur & Maaike Mulder, directie-adviseur SSC de Connectie (ArnhemRenkum, Rheden)16.00 – 16.45 2e Workshopronde

1. SSC’s zijn de dino’s van de gemeentelijke bedrijfsvoering!
Ivo Dielemans, manager SSC Maastricht

2. De crisis als kans
Ahmed Kansouh, concerndirecteur & Jeroen van der Meer, controller Rotterdam

3. Samenwerken over gemeentegrenzen heen
Mo Jaber, stedelijk directeur interne dienstverlening Amsterdam

4. Datagestuurd werken: van idee tot concrete resultaten
Tom Pots, programmamanager datagestuurd werken Zaanstad

5. Samen sterk: verbinding in coronatijd
Michael Zant, manager Modern Werkgeverschap & Gijs de Smet, manager Werken en Ontmoeten Den Haag
6. De misvattingen rondom AVG voor gemeenten
Elles Boer, privacy jurist Leeuwarden


17.00 Centrale afsluiting 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

OMSCHRIJVING WORKSHOPS

15.00 – 15.45 1e Workshopronde

1. Governance en doorontwikkeling intergemeentelijke SSC’s

Ruud Goijarts, directeur SCD Drechtsteden ((Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam) & Vincent Siegmund, directeur ONS (Zwolle, Kampen, Provincie Overijssel, Westerfeld, Dalfsen)

2. Herijking toekomstgericht werken

Lorraine Cornet, adviseur en Ton Steenhuis, manager Deventer & Ina Bakker, manager Groningen

Aanleiding voor herijking van toekomstgericht werken is de gedwongen massale overstap naar het thuiswerken. Dit leidt tot andere inzichten over werken en verandert de betekenis en de functie van het kantoor zoals we dat kennen van vóór de coronacrisis. De afgelopen maanden lag de focus vooral op de korte termijn: hoe faciliteren we medewerkers zo optimaal mogelijk vanuit huis en hoe zorgen we ervoor dat ze straks weer veilig en gezond kunnen terugkeren. De vraag die er nu ligt is wat doen we op lange termijn, na de coronacrisis? In het traject ’toekomstgericht werken’ onderzoeken we wat de blijvende effecten zijn van de coronacrisis en wat dit betekent voor de toekomst. Dat bekijken we integraal, dus vanuit de bricks, bytes en behaviour.

Welke lessen vanuit deze periode nemen we mee, wat willen we behouden, wat niet, wat willen we veranderen en wat hebben we daar dan voor nodig?


3. Impact van digitalisering op de bedrijfsvoering

Dabbert Doornbosch, concernstrateeg informatie/plv. directeur informatie en ICT (plv. CIO) Den Haag
 
De gemeenteraad van Den Haag heeft van de zomer de visie op digitalisering en dienstverlening aangenomen. De visie bevat de ambities van de gemeente Den Haag op digitalisering in de stad, op de Haagse dienstverlening en de gemeentelijke ICT.

Na een korte toelichting op deze visie gaan de deelnemers van deze workshop in gesprek over de impact van digitalisering op de gemeentelijke bedrijfsvoering. 

De visie is te lezen via: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9020565/1/RIS305093_Bijlage

4. Masterclass Veranderkunde in en na coronatijd
De overheid staat voor een grote verandering en deze coronatijd zorgt slechts voor een versnelling

Anita Olsthoorn, manager Rotterdam

Deze workshop is een snelkookpan van praktijk en theorie.
Aan de hand van een mix van de theorieën van Jaap Boonstra, Andre Wierdsma, Leon Caluwé, Jitske Kramer en Ben Tiggelaar komen de praktijkvoorbeelden langs.
Ook is er ruimte om met elkaar tips en ervaringen te delen. Iedereen heeft inmiddels goede en minder goede ervaringen met veranderingen of met de keuzes die je gemaakt hebt om iets in gang te zetten.  
Vragen stellen maakt deze workshop compleet.

Wil je in korte tijd je kennis over veranderkunde opfrissen of nieuwe ideeën opdoen. Meld je dan aan.


5. Coronadashboard

Annette Jutte, concern informatie strateeg, DOWR (Deventer, Olst Wijhe, Raalte)

Begin april is in Deventer in sneltreintempo het coronadashboard gebouwd. Doel van het dashboard is om data inzichtelijk te maken en om stuur- en beleidsinformatie te creëren. De gevolgen van de coronacrisis kunnen op deze manier gemonitord en beperkt worden. We gebruiken data uit verschillende invalshoeken: het virus zelf, geboorte- en sterftecijfers, (tozo) uitkeringen, KvK-inschrijvingen en het aantal telefoontjes dat de gemeente hierover krijgt. Het dashboard is een concreet resultaat van het traject datagedreven werken. Ook daar kijken we vanuit verschillende gezichtspunten: wat kunnen we ermee, welke architectuur hebben we nodig, waar kunnen we samenwerken met andere organisaties, hoe borgen we datagedreven werken in de organisatie?


6. Vinger aan de pols: Meten en aanpakken in coronatijd

Suzanne van Oers, P&O beleidsadviseur & Maaike Mulder, directie-adviseur SSC de Connectie (ArnhemRenkum, Rheden)

De wereld om ons heen verandert, zeker in coronatijd, enorm snel. Dit zet medewerkers onder druk. Dat is onprettig en een bedreiging voor de productiviteit en het welbevinden op de langere termijn.  Hoe hou je een vinger aan de pols en hou je verbinding met je medewerkers nu ze veel meer op afstand werken? En hoe zorg je dat medewerkers in deze tijd eigenaarschap (blijven) pakken voor zichzelf en binnen hun team?
 
Door uit te vragen wat er speelt, goed te luisteren en gerichte acties in te zetten, stimuleren we wendbaarheid en eigenaarschap en blijven mensen ook in deze tijd in beweging.
 
In deze sessie nemen we u graag mee hoe De Connectie dit heeft aangepakt. Aan de hand van stellingen verkennen we met elkaar wat werkt.


16.00 – 16.45 2e Workshopronde

1. SSC’s zijn de dino’s van de gemeentelijke bedrijfsvoering!

Ivo Dielemans, manager SSC Maastricht

In de overtuiging dat gemeenten het vaak niet meer alleen aan kunnen, groeit de wens van veel gemeenten voor schaalvergroting en regionalisering. Daarin zien we landelijk zowel successen als mislukkingen. In combinatie met een beweging naar meer centrale sturing om grip te krijgen op wat er om ons heen gebeurt en hoe de gemeente hierop reageert, rijst de vraag of het klassieke SSC (beleidsarm, uitvoerend, dienstverlenend) nog wel voldoende toegevoegde waarde heeft. Werkt een scheiding tussen beleid en uitvoering, tussen opdrachtnemer- en -geverschap nog wel? Is het wellicht effectiever om weer een functionele, centrale staf te vormen (PIOFACH), die een dwingender rol pakt naar de primaire processen? Hoe ziet de ontwikkelcyclus eruit van gemeentelijke bedrijfsvoering en hoe universeel is die? 

Een virtueel rondetafelgesprek over de evolutie van lokale SSC’s.


2. De crisis als kans

Ahmed Kansouh, concerndirecteur & Jeroen van der Meer, controller Rotterdam

De crisis zien als kans, mogelijkheden benutten als ze zich voordoen. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, daar passen we ons op aan, dat noemen we veerkracht. De COVID-crisis geeft ons nieuwe inzichten en urgentie om hier met extra energie mee aan de slag te gaan. In Rotterdam zijn de mouwen dan ook opgestroopt. Zo stelden we in het afgelopen half jaar een businesscase Anders Werken op en vast. Een nieuw perspectief op manieren van werken, organiseren, kantoren en it-voorzieningen. Hoe krijgen we dit ook financieel voor elkaar en verwerken we deze businesscase in de begroting?

Meer weten en ervaringen delen? Schrijf je dan in voor deze workshop van Ahmed Kansouh en Jeroen vd Meer van de gemeente Rotterdam


3. Samenwerken over gemeentegrenzen heen

Mo Jaber, stedelijk directeur interne dienstverlening Amsterdam

De omgeving en de samenleving verandert voortdurend. In een razend tempo gaan we van een verticaal hiërarchisch geordende, centraal aangestuurde samenleving naar een steeds meer horizontale, decentrale netwerksamenleving en ecosysteem inrichting. Dat betekent dat de opgave met de burgers en ondernemers centraal staat en in de organisatie staat de medewerker centraal.
Als gemeentelijke organisatie hebben we lang niet altijd meer een leidende rol bij het oplossen van vraagstukken. Hoe kunnen we in dit veranderende speelveld zo goed mogelijk, over de gemeentegrenzen heen, in ketens samenwerken aan urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken?
Hoe betrekken we het bedrijfsleven en het onderwijs hierbij en wat betekent dit voor de rol en positie van de gemeenten en welke rol heeft technologie in deze verandering? 

Mo Jaber, stedelijk directeur interne dienstverlening Gemeente Amsterdam, tevens hoofddocent public management, geeft in deze workshop zijn visie hierover en gaat graag in gesprek over hoe wij hier gezamenlijk als gemeenten in kunnen optrekken


4. Datagestuurd werken: van idee tot concrete resultaten

Tom Pots, programmamanager datagestuurd werken Zaanstad

Bij veel publieke organisaties bestaat het geloof dat slim omgaan met data leidt tot betere resultaten voor burgers, zoals schonere straten, veiliger buurten, betere voorzieningen, etc. Maar hoe kom je van dit geloof tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data? Dit vraagt meer dan een data-analist aannemen en die een paar opdrachten laten uitvoeren. Waar begin je? Wat zijn essentiële onderdelen van je aanpak? Hoe begeleid je deze verandering? Wat moet je organiseren? Wat zijn belangrijke valkuilen en succesfactoren?

In deze workshop gaat Tom Pots (programmamanager datagestuurd werken in Zaanstad) met jullie in gesprek over hoe je de eerste stap kunt zetten om op basis van data maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.


5. Samen sterk: verbinding in coronatijd

Michael Zant, manager Modern Werkgeverschap & Gijs de Smet, manager Werken en Ontmoeten Den Haag

Delen is vermenigvuldigen. Dat is het uitgangspunt van deze workshop.
Mensen zijn de drijvende kracht van elke organisatie. Sommige collega’s werken in de frontlinie aan een schone en veilige stad, waar een groot deel van de collega’s thuis werkt.
Het digitaal (samen)werken en communiceren hebben we in een rap tempo eigen gemaakt. Waar het in het begin ontzettend fijn was om thuiswerken te combineren met een wasje draaien, boodschappen doen e.d. merken we nu dat veel organisaties zoeken naar manieren om onderlinge verbinding tussen collega’s te behouden en te versterken. Als mens worden we graag gezien en gehoord. Ook in deze tijd. Dat betekent een flinke leeruitdaging voor leidinggevenden en medewerkers. Wat precies werkt weten we niet; het vraagt om lef, durf en moed om te experimenteren. Het vraagt om (persoonlijk) leiderschap, van medewerkers, leidinggevenden en (top)management. In verbinding is de “tone at the top” cruciaal.
 
In deze workshop gaan we samen op zoek naar hoe je als directeur of leidinggevende verbinding met collega’s kunt behouden en versterken.

We delen wat we in Den Haag daarop doen en horen graag wat andere organisaties doen. We delen innovatieve werkvormen en manieren om in verbinding te blijven. En samen hopen we te komen tot een handelingsperspectief voor onszelf en andere organisaties. Dat perspectief, in termen van mogelijkheden, ontsluiten we na de workshop in een korte en bondige whitepaper, die je nadien kunt gebruiken en/of verspreiden. 
 
Verbinding gaat over iedereen. Deze workshop is er daarom voor iedereen. Of je nou directeur bent, leidinggevende of adviseur. We’re all-in this together.


6. De misvattingen rondom AVG voor gemeenten

Elles Boer, privacy jurist Leeuwarden

“De gemeente heeft nagelaten in te grijpen bij terugkeer pedofiel X” of “De Gemeente schendt privacy pedofiel X”. Wat kiest u? Dit en nog veel meer nuttige tips en handreikingen voor gemeenten.