Henriette van den Heuvel

Governance en samenwerking in gemeenschappelijke regelingen

Henriette van den Heuvel, sinds 2008 eigenaar van het Platform Shared Services bij de Overheid, is gespecialiseerd in het ondersteunen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen bij de governance en samenwerking in gemeenschappelijke regelingen.

De laatste jaren vooral in opdracht van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (met name governance vragen), en landelijke organisaties als BZK, VNG en voorheen KING (stimuleren intergemeentelijke samenwerking en onderzoek).

Kennisontwikkeling en kennisdelen

Hiernaast houdt zij zich bezig met kennis ontwikkelen en kennis delen op het gebied van samenwerking en governance in gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt via het Platform en bijeenkomsten. Zo bereid ze elk jaar samen met de Directeurennetwerk de jaarlijkse Werkconferentie SSC/Bedrijfsvoering voor, organiseert ze samen met anderen workshops en geeft regelmatig lezingen over onderwerpen als “De WGR: hoe werkt het in de praktijk?”, “Succes en daalfactoren bij intergemeentelijke samenwerking”, “Leiderschap en Vertrouwen”, “Governance en samenwerking in gemeenschappelijke regelingen” en “De Psychologie van samenwerking”.

Publicaties

Bijgaand haar publicaties op drie thema’s, waarmee ze zich heeft bezig gehouden tijdens respectievelijk haar promotie, haar werk aan de universiteit en de laatste 10 jaar als onderzoeker op het terrein van intergemeentelijke samenwerking.

Wat ontbreekt zijn de stukken die ze heeft geschreven in de periode tussen universiteit en zelfstandigheid – toen ze werkte voor de ministeries (SZW, OC&W en BZK) en ze interne nota’s, notities en rapporten schreed. Wat uiteraard ook ontbreekt zijn de interne rapporten die ze de laatste jaren heeft geschreven voor gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Thema’s van publicaties:

  • Intergemeentelijke samenwerking en governance
  • Ambitie, betrokkenheid en succes
  • Us and Them: de hardnekkigheid van vooroordelen

In al deze publicaties, ook deze over intergemeentelijke samenwerking, is er aandacht voor de psychologie. Eén van de trefwoorden hier is onderling vertrouwen. In een opdracht voor de VNG heb ik hierover een handreiking geschreven: Draagvlak en Vertrouwen.

Henriëtte van den Heuvel over bouwen aan draagvlak en vertrouwen bij intergemeentelijke samenwerking en andere publicaties op dit terrein.
VNG-onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking

Wilt u meer hierover weten dan kunt u direct contact  opnemen met Henriëtte

Intergemeentelijke samenwerking en governance

Van den Heuvel, H. (2017). Succesvol samenwerken in de bedrijfsvoering.Onderzoek naar Succes- en faalfactoren in intergemeentelijke samenwerking in de bedrijfsvoering. Uitgave door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Van den Heuvel, H (2014). Samenwerking-tussen-gemeenten_7 stops naar draagvlak en vertrouwen. Uitgave door de VNG.

Winter, H. & van den Heuvel, H. (2013). Juridisch sterker door samen werken. Uitgave door de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg (VJK), VNG en BZK.

Eikenboom, M.,  Kiewik, M. & van den Heuvel, H. (2011). Samenwerking in beweging. De lappendeken voorbijUitgave door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Van den Heuvel, H & de Wit, A. (2010). Durf te twijfelen en deel dilemma’s. Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking. Uitgave door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Van den Heuvel, H. (2008). Noodzaak, vertrouwen en tijd. Een bestuurlijk perspectief op shared services. Uitgave door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Van den Heuvel, H. (2004). De ideale consultant, column in Management Consultant.

Sonnenschein, L. & van den Heuvel, H.(2004). Uitvoering, grijp de macht! VROM-publicatie: Praktisch innoveren met ICT.

Van den Heuvel, H. &  Vos, K. (2003). Naar een gemeenschappelijk besturingsmodel. Management en Bestuur.

Ambitie, betrokkenheid en succes (van mannen en vrouwen)

Ellemers, N., van den Heuvel, H., de Gilder, D., Bonvini, A. & Maass, A. (2004). The underrepresentation of women in the higher ranks of an organization: insufficient commitment or the queen bee phenomenon. British Journal of Social Psychology.

Ellemers, N., de Gilder, D. & van den Heuvel, H. (1999). Career-oriented versus team-oriented commitment as determinants of work effort and job turnover. Journal of Applied Psychology.

De Gilder, D., van den Heuvel, H., Ellemers, N. & Blijleven, G. (1998). Arbeidssatisfactie, commitment en uitstroom: Overeenkomsten en verschillen tussen mannen en vrouwen. Gedrag en organisatie.

De Gilder, D., van den Heuvel, H., & Ellemers, N. (1997). Het drie-componenten model van commit­ment. Gedrag en Organisatie.

Van Vianen, A, van den Heuvel, H. & van Schie, E. (1997). Sekse en loopbaan: het afstemmen van loopbaanbeleid op de levensloop. Gedrag en Organisatie.

Ellemers, N., de Gilder, D. & van den Heuvel, H. (1997). Gezocht: teamspeler met ambitie. Psychologie.

Bos, A., de Gilder, D., van den Heuvel, H & Ellemers, N. (1997). Overal of nergens: De arbeidsmarkt voor psychologen. De Psycholoog.

Van den Heuvel, H. (1996). Aan academisch talent zal altijd behoefte bestaan. Volkskrant, Forum, 12 juni 1996.

Ellemers, N., van den Heuvel, H. & de Gilder, D. (1996). Doorstroomproblemen van vrouwen in organisaties: een gebrek aan motivatie of een gevolg van seksestereotiepe denkbeelden? Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 51, 235-244.

De Gilder, D., Ellemers, N. & van den Heuvel, H. (1996). Ambitie en betrokkenheid: Ontwikkelingen in de A&O-psychologie. De Psycholoog, 9, 328-333.

Ellemers, N., van den Heuvel, H. & de Gilder, D. (1996). Waarom hebben zo weinig vrouwen een leidinggevende functie? Equivalent. Tijdschrift over vrouwen in onderwijsmanagement, 3, 6-8.

Ellemers, N. & van den Heuvel, H. (1995). Segregatie is niet de oplossing. Een reactie op ‘Gender gap in Academe: De positie van vrouwen aan de universiteit in internationaal perspectief’. U&H, 41, 158-166.

Ellemers, N. & van den Heuvel, H. (1995). Een vrouw in elke commissie is niet de oplossing. Ad Valvas, Universiteitsblad Vrije Universiteit te Amsterdam.

Van den Heuvel, H., Ellemers, N., & Seghers, B. (1995). Sekseverschillen in betrokkenheid bij het werk: het belang van carrière en collega’s. Toegepaste Sociale Psychologie, deel IX.

Us and Them – de hardnekkigheid van vooroordelen

Wetenschappelijke publicaties

Dijker, A.J.M., Koomen, W., van den Heuvel, H., & Frijda, N.H. (1996). Perceived antecedents of emotional reactions in inter-ethnic relations. British Journal of Social Psychology.

Van den Heuvel, H. (1994). Het Kurt Lewin Instituut. Vraagstelling.

Van den Heuvel (1994). Bibliometrisch onderzoek is moeilijk. De Psycholoog.

Van den Heuvel, H., Tellegen, G. en Koomen, W. (1992). Cultural differences in the use of psychological and social characteristics in person-perception. European Journal of Social Psychology, 22, 353-362.

Van den Heuvel, H. & Koomen, W. (1992). Sekseverschillen in etnische stereotypen. In B. Buunk et al. (Eds.) Toegepaste Sociale Psychologie, deel VI, VUGA.

Van den Heuvel, H. (1992).Us and Them: The influence of ethnicity and gender on stereotypes, attitudes and explanations of behaviour. Dissertatie Faculteit der Psychologie, Universiteit van Amsterdam.

Van den Heuvel, H. en Koomen, W. (1991). Intergroepsbeoordelingen: Etnocentrisme of allocen­trisme? In: Van der Pligt et al. (Eds.) Fundamentele sociale psychologie,deel V , Tilburg University Press.

Koomen, W. en van den Heuvel, H. (1991). Schema’s: aard, effect en gebruik. In: de Vries, N.K. & van der Pligt, J. (Eds.) Cognitieve sociale psychologie. Meppel: Boom.

Van den Heuvel, H. en Koomen, W. (1991). Attributie. In: de Vries, N.K. & van der Pligt, J. (Eds.) Cognitieve sociale psychologie. Meppel: Boom.

Van den Heuvel, H. (1991). Norm en normovertreding. De Psycholoog.

Van den Heuvel, H. & Koomen, W. (1990). Interetnische attributies: etnocentrisme, stereotypen en cultuurverschillen. In B. Buunk et al. (Eds.) Toegepaste Sociale Psychologie, deel IV, VUGA.

Koomen, W., Fränkel, E. en van den Heuvel, H. (1989). Etnocentrische attributie onder Surina­mers. In: Poppe, M. et al. (Eds.) Fundamentele sociale psychologie, deel III , Tilburg Uni­versity Press.

Van den Heuvel, H. en Meertens, R. (1989). The Cultural Assimilator: Is it possible to improve inter ethnic relations by emphasizing ethnic differences? In: Van Oudenhoven, J.P. & Willemsen, T.M. (Eds.),Ethnic Minorities: Social Psychological Perspectives, Swets & Zeitlinger, Amsterdam.