Nieuwsbrief augustus 2013

Vooraankondiging Vijfde Werkconferentie Shared Services Bedrijfsvoering.

Woensdag 13 November 2013

Locatie wordt nog bekend gemaakt

Bezuinigingen, verbetering van de dienstverlening, behoud van talent bij reorganisaties, inrichten opdrachtgeverschap, versterking sturing: allemaal onderwerpen die aan de orde zullen komen op de eerstvolgende werkconferentie.

Deze wordt ook dit jaar weer georganiseerd in opdracht van het Directeurenplatform Shared Services Bedrijfsvoering. Het programma is nog volop in ontwikkeling. In ieder geval zullen verschillende directeuren een workshop geven, en zal Hans Strikwerda voor de vijfde keer optreden.

U kunt zich al (voor)aanmelden via de conferentiewebsite:
https://sharedservicesbedrijfsvoering.pleio.nl/.


Volgende Nieuwsbrief

Begin september komt de volgende Nieuwsbrief uit met in ieder geval:

  • Nieuws uit Den Haag over Interbestuurlijke Shared Services, nieuwe wetgeving en het programma Slim Samenwerken van de VNG
  • Een interview met de winnaar van de Innovatieprijs Bedrijfsvoering op het congres vorig jaar
  • Aandacht voor een nieuwe publicatie over samenwerken in de juridische functie
  • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van shared services bij de overheid

Aanbod

Heeft uw gemeente, provincie, waterschap of onderdeel van de rijksoverheid nog een onderwerp dat meegenomen kan worden in de Nieuwsbrief, laat het weten op info@sharedservicesbijdeoverheid.nl